Praktische informatie m.b.t de collectie

Het Universiteitsmuseum wordt vernieuwd en verbouwd. Hierdoor is onze collectie minder goed toegankelijk. Verzoeken m.b.t. collectie proberen we zo goed mogelijk te honoreren.

Bruiklenen en raadplegen van de collectie

Het raadplegen van de collectie kan alleen op afspraak en onder bepaalde voorwaarden. Soms moeten we een verzoek afwijzen of uitstellen. Voor een bruikleenaanvraag kunt u onderstaand formulier ‘Bruikleenaanvraag’  gebruiken.

Informatie over en beeldmateriaal van de collectie

We proberen zo goed mogelijk te voldoen aan verzoeken tot het verstrekken van informatie over en beeldmateriaal van de collectie. We zijn daarbij soms gebonden aan privacy- en rechtenkwesties. Ook hebben we niet van alle collectie afbeeldingen. Heeft u een verzoek? Vul dan het formulier ‘Informatievraag over de collectie’ of ‘Verzoek beeldmateriaal van de collectie’ in. 

Schenkingen

Het museum heeft een grote collectie op het gebied van universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert bijna tweehonderdduizend objecten. Heeft u een voorwerp dat u wilt schenken? Vul dan het formulier ‘schenkingen’ in. Een conservator neemt zo spoedig mogelijk contact met u op. Voordat iets opgenomen wordt in de collectie, wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt. Op deze manier zorgen we ervoor dat we onze verzameling goed kunnen beheren en verzorgen.

Conservatoren

Geneeskunde en tandheelkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis en studentenleven: Mw. drs. R. de Raat.

Biologie, geologie, paleontologie, natuurwetenschappelijke instrumenten en farmacie: Dhr. dr. P.H. Lambers.

Vragen? Mail naar collectie.museum@uu.nl.

Collectiebeleidsplan

Het museum heeft sinds de oprichting in 1928 een zeer grote collectie opgebouwd op het gebied van de universiteits- en wetenschapsgeschiedenis en beheert inmiddels een collectie van bijna tweehonderdduizend objecten. Meer over de collecties leest u in het collectiebeleidsplan.