Partners

Het UMU werkt samen met vermogensfondsen, sponsoren en andere private partijen om doelen te realiseren. Onderstaand in alfabetische volgorde een overzicht van alle partners en overige samenwerkingen die bijdragen aan het museum.

Partner worden? Lees meer over bedrijfssponsoring en de tegenprestaties.

Partners

BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De BankGiro Loterij steunt het museum met bijdrage aan de realisatie van de semipermanente presentaties in het nieuwe museum.

Genmab

Genmab is een toonaangevend internationaal opererend biotechnologiebedrijf gevestigd in het Utrecht Science Park. Genmab ontwikkelt innovatieve medicijnen op basis van antilichamen met als doel het leven van patiënten met ziekten zoals kanker te verbeteren.

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds steunt initiatieven en mensen die de regio Utrecht mooier en sterker maken. Het brengt waardevolle projecten graag breed onder de aandacht en denkt mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken. Het K.F. Hein Fonds draagt bij aan de herinrichting van het museum.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed uit Nederland. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de inrichting van de wetenschapswerkplaatsen en de programmering en presentaties van actuele wetenschap in het nieuwe museum.

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in onderzoek. Vanuit de call Wetenschapscommunicatie, gericht op het streven om wetenschap toegankelijker te maken voor een breed publiek, draagt NWO bij aan de realisatie van het mystery box experiment.

Stichting Dioraphte

Binnen de portefeuille Cultureel Erfgoed ondersteunt Stichting Dioraphte projecten die het behoud en beheer beogen van materieel roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Stichting Dioraphte draagt bij aan de herinrichting van het museum.

Stichting vrienden Universiteitsmuseum en Oude Hortus

De Stichting vrienden van de Oude Hortus en het Universiteitsmuseum heeft tot doel de bevordering van de bloei van de Utrechtse Oude Hortus en het Universiteitsmuseum door het wekken, stimuleren en vergroten van de belangstelling voor de hortus en het museum. De Stichting vrienden van de Oude Hortus en het Universiteitsmuseum draagt bij aan diverse projecten van het UMU.

Stichting Zabawas

Stichting Zabawas verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse samenleving ten goede komen. Stichting Zabawas draagt bij aan de UMU presentatie rondom interactief hartonderzoek.

Utrechts Universiteitsfonds

Het Utrecht Universiteitsfonds werd in 1886 opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht. Het werkt samen met studenten, alumni en medewerkers van de universiteit om projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan het onderwijs, onderzoek of leefklimaat van de universiteit. Het fonds draagt bij aan het realiseren van de programmering, de presentaties van actuele wetenschap en het presentabel maken van de collectie in het nieuwe museum.

VSBfonds

VSBfonds steunt sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken waardoor iedereen zijn of haar plek kan vinden en krijgen in onze diverse samenleving. VSBfonds draagt bij aan de herinrichting van het museum.

Ondersteuning van de collectie

Dr. F.P. Fischer-Stichting

De Dr. F.P. Fischer-Stichting heeft tot doel de bevordering van de Oogheelkunde in de ruimste zin van het woord. De Stichting ondersteunt het beheer en behoud van de bijzondere collectie oogheelkundige instrumenten.

Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde (Numan Stichting)

De Stichting stelt zich ten doel het Museum Diergeneeskunde onder de aandacht te brengen en financieel te ondersteunen. Het Museum Diergeneeskunde bewaart en bewaakt de geschiedenis van de veterinaire beroepsgroep. Dankzij de stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde heeft het museum de afgelopen jaren diverse aankopen kunnen realiseren. Daarnaast heeft de Stichting bijgedragen aan de inrichting van tentoonstellingen en restauraties.

Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed

De Stichting Vrienden van het Tandheelkundig Erfgoed (SVTE) is in 1992 opgericht toen het Tandheelkundig Instituut te Utrecht zijn deuren sloot en de daartoe behorende studiecollectie elders moest worden ondergebracht. De tandheelkundige collectie geeft een uniek inzicht in de ontwikkeling van de tandheelkunde en is één van de meest diverse ter wereld. Zij omvat niet alleen voorwerpen uit het tandheelkundig verleden, maar ook beperkte studiecollecties op het gebied van pathologie, orthodontie en prothetiek.

Overige samenwerkingen

Cultuur & School Utrecht

Cultuur & School Utrecht ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Zij bemiddelen, evalueren en monitoren activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en icc’ers. Daarnaast bouwt zij aan een lerend netwerk van scholen en cultuuraanbieders om sámen de culturele talenten van Utrechtse leerlingen te versterken.

SciCom NL

SciCom NL is het platform voor wetenschapscommunicatie. Het UMU is lid van deze vereniging ten behoeve van kennisdeling, onderstrepen van het belang van onderzoek en innovatie voor het vakgebied en het versterken van de lobby in Den Haag.

Stichting Academisch Erfgoed (SAE)

De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit. Het UMU participeert actief binnen dit netwerk.

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC)

Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) is een samenwerkingsverband van twaalf musea die samen zorgt dat de unieke natuurhistorische collectie toegankelijk is en blijft voor wetenschap en publiek. SNNC organiseert daarvoor veelal educatieve projecten voor het grote publiek.

Utrecht Marketing

Utrecht Marketing zet zich samen met partners in de stad en regio in voor bezoekersmarketing en het Utrechtse Cultuuraanbod. Het UMU is, als onderdeel van het Centrum van Wetenschap en Cultuur van de Universiteit Utrecht, contribuant en partner van Utrecht Marketing.

VSC

VSC is de sectororganisatie van wetenschapsmusea en science centra. Het UMU is lid van deze vereniging ten behoeve van kennisdeling, verbinding in de sector en het versterken van de lobby in Den Haag.