Disclaimer en privacystatement

Universiteitsmuseum Utrecht

De informatie op deze website van Universiteitsmuseum Utrecht valt – tenzij anders aangegeven – onder auteursrecht van het Universiteitsmuseum Utrecht. Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het Universiteitsmuseum Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van het Universiteitsmuseum Utrecht worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten m.b.t. beeldmateriaal collectie

Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft er naar gestreefd de rechten van het beeldmateriaal aangaande de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden m.b.t. beeld aangaande de collectie, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Per collectie-item wordt de rechteninformatie vermeld. Het Universiteitsmuseum stelt naams- en bronvermelding op prijs bij collectie-items in het publieke domein.

Privacystatement

aangepast op 10 maart 2020

Je privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit
wat we doen met informatie die we van jou verwerken.
We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken vertrouwelijk
worden behandeld en zullen jouw persoonsgegevens dan ook enkel in
overeenstemming met privacywetgeving verwerken.

Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het Universiteitsmuseum Utrecht is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

Nieuwsbrieven

Wij willen jou graag op de hoogte houden over de tentoonstellingen, activiteiten en ontwikkelingen van het Universiteitsmuseum.
De digitale nieuwsbrief (per e-mail) versturen wij alleen als je daar je toestemming voor hebt gegeven. Je kunt op ieder moment deze toestemming
weer intrekken, elke e-mail bevat een afmeldlink.

Met Smart Connections (CRM platform) is ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • De functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren (analytics cookies)
 • Het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw belangstellingen (advertentiecookies)
 • Het voor jou mogelijk te maken om een pagina te liken of delen via social media (social media cookies)

Wij gebruiken de volgende cookies:

Soort cookieDoelHoudbaarheidsdatum
Facebook PixelAdvertentie28 dagen
Google AnalyticsAnalytics2 jaar

Met google hebben wij voor Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarmee hebben wij Google niet toegestaan om de door Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Wij proberen om die informatie zo veel mogelijk te anonimiseren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, zoals hierboven aangegeven. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw websitebezoek meer registeren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze werkwijze wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe
versies zijn.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten waarvoor je bij ons een verzoek voor kunt indienen:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief per email;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat wanneer je een verzoek indient, je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon
aanpassen of verwijderen. Wij reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over het verwerken van persoonsgegevens, dan horen we dat graag van je. Neem contact met ons op via info.umu@uu.nl.

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, deze heet de Autoriteit
Persoonsgegevens.