Stichting vrienden Oude Hortus en Universiteitsmuseum

De Stichting vrienden van de Oude Hortus en het Universiteitsmuseum is in 2013 ontstaan uit een fusie van de vriendenstichtingen van respectievelijk de Oude Hortus en het Universiteitsmuseum, beiden gevestigd te Utrecht.

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel: de bevordering van de bloei van de Utrechtse Oude Hortus en het Universiteitsmuseum door het wekken, stimuleren en vergroten van de belangstelling voor de hortus en het museum. En het verlenen van financiële steun en het realiseren van speciale projecten die betrekking hebben op de hortus en het museum en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Contactgegevens

Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht
vriendenOHUM@uu.nl

RSIN fiscaal nummer
812217147

IBAN
NL85INGB0006591774

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Aleid Wolfsen (voorzitter), Ineke van Oosten (penningmeester), Annemiek Roessen, Joost Dankers, Dop Bär en Camiel Swildens.

Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door Femke Bax.

De bestuursleden van Stichting ontvangen op geen enkele wijze beloning voor hun inzet en activiteiten.

Vriendenactiviteiten

Jaarlijks organiseert de Stichting een vriendenbijeenkomst en daarnaast wordt er ieder jaar een vriendenuitje georganiseerd.

Ondersteunde projecten

De Stichting ondersteunt het Universiteitsmuseum en de tuin met financiële bijdragen. De afgelopen jaren werd onder meer bijgedragen aan:

  • Nieuwe bijenkasten voor in de Oude Hortus
  • Een foto-unit voor het Universiteitsmuseum
  • Lades voor het depot
  • Tuinbanken en houten kuipen voor de Oude Hortus
  • Inrichting van de corridor in de kassen
  • Presentatie deeltjesversneller
  • Presentatie Tot op het Bot

Financiële verantwoording

Lees hier het financiële jaaroverzicht 2020 van de Stichting.